één hond, bedrag per maand

Abonnement 1x p week € 45.50*

Abonnement 2x p week € 87.50*

Abonnement 3x p week € 131.25*

Abonnement 4x p week € 170.63*

Abonnement 5x p week € 207.81*

*bedragen zijn per maand, vanaf 01-01-2023

Twee honden, bedrag per maand

Abonnement 1x p week € 79.19*

Abonnement 2x p week € 158.38*

Abonnement 3x p week € 237.56*

Abonnement 4x p week € 308.83*

Abonnement 5x p week € 376.14*

*bedragen zijn per maand, vanaf 01-01-2023

Gedragscoaching € 65 p uur